[Iringa,Tanzania Beans Retail: 9135 Wholesale: 8305 Date: 2017-03-01] [Iringa,Tanzania Millet Retail: 7059 Wholesale: 6229 Date: 2017-03-01] [Iringa,Tanzania Rice Retail: 8305 Wholesale: 7059 Date: 2017-03-01] [Iringa,Tanzania Wheat Retail: 7059 Wholesale: 6229 Date: 2017-03-01] [Iringa,Tanzania Maize Retail: 4983 Wholesale: 4152 Date: 2017-03-01] [Iringa,Tanzania Ground Nuts Retail: 10796 Wholesale: 9966 Date: 2017-03-01] [Iringa,Tanzania Yellow Beans Retail: 9966 Wholesale: 9135 Date: 2017-03-01] [Iringa,Tanzania Mbeya Rice Retail: 9135 Wholesale: 8305 Date: 2017-03-01] [Iringa,Tanzania Soya beans Retail: 9135 Wholesale: 8305 Date: 2017-03-01] [Iringa,Tanzania Pigeon Peas Retail: 6644 Wholesale: 5813 Date: 2017-03-01] [Kabale,Uganda Maize Retail: 3847 Wholesale: 3206 Date: 2017-03-01] [Kabale,Uganda Beans Retail: 7180 Wholesale: 6539 Date: 2017-03-01] [Kabale,Uganda Rice Retail: 8463 Wholesale: 7693 Date: 2017-03-01] [Kabale,Uganda Sorghum Retail: 3847 Wholesale: 3590 Date: 2017-03-01] [Kabale,Uganda Millet Retail: 7693 Wholesale: 6411 Date: 2017-03-01] [Kabale,Uganda Yellow Beans Retail: 8463 Wholesale: 7693 Date: 2017-03-01] [Kabale,Uganda Imported Rice Retail: 8976 Wholesale: 8463 Date: 2017-03-01] [Kampala,Uganda Beans Retail: 8463 Wholesale: 7693 Date: 2017-03-01] [Kampala,Uganda Maize Retail: 3847 Wholesale: 3077 Date: 2017-03-01] [Kampala,Uganda Millet Retail: 7693 Wholesale: 6411 Date: 2017-03-01] [Kampala,Uganda Rice Retail: 9745 Wholesale: 8719 Date: 2017-03-01] [Kampala,Uganda Sorghum Retail: 3847 Wholesale: 3077 Date: 2017-03-01] [Kampala,Uganda Imported Rice Retail: 8976 Wholesale: 8206 Date: 2017-03-01] [Kampala,Uganda Yellow Beans Retail: 9488 Wholesale: 8976 Date: 2017-03-01] [Kampala,Uganda Maize Meal Retail: 6155 Wholesale: 5129 Date: 2017-03-01] [Kampala,Uganda Soya beans Retail: 6411 Wholesale: 5129 Date: 2017-03-01] [Owino,Uganda Beans Retail: 8463 Wholesale: 7693 Date: 2017-03-01] [Owino,Uganda Rice Retail: 8976 Wholesale: 8463 Date: 2017-03-01] [Owino,Uganda Imported Rice Retail: 8976 Wholesale: 8463 Date: 2017-03-01] [Owino,Uganda Yellow Beans Retail: 9745 Wholesale: 8976 Date: 2017-03-01] [Owino,Uganda Maize Meal Retail: 6155 Wholesale: 5385 Date: 2017-03-01] [Lira,Uganda Beans Retail: 7180 Wholesale: 6539 Date: 2017-03-01] [Lira,Uganda Millet Retail: 6411 Wholesale: 5642 Date: 2017-03-01] [Lira,Uganda Rice Retail: 8463 Wholesale: 7693 Date: 2017-03-01] [Lira,Uganda Sorghum Retail: 3847 Wholesale: 2821 Date: 2017-03-01] [Lira,Uganda Maize Retail: 3847 Wholesale: 3000 Date: 2017-03-01] [Lira,Uganda Mixed Beans Retail: 6411 Wholesale: 5385 Date: 2017-03-01] [Lira,Uganda Yellow Beans Retail: 8976 Wholesale: 8206 Date: 2017-03-01] [Ngozi,Burundi Imported Rice Retail: 13634 Wholesale: 13088 Date: 2017-03-01] [Ngozi,Burundi Rice Retail: 10907 Wholesale: 10362 Date: 2017-03-01] [Ngozi,Burundi Peas Retail: 16360 Wholesale: 15815 Date: 2017-03-01] [Ngozi,Burundi Wheat Retail: 8726 Wholesale: 8180 Date: 2017-03-01] [Ngozi,Burundi Red Beans Retail: 7090 Wholesale: 6544 Date: 2017-03-01] [Ngozi,Burundi Mixed Beans Retail: 7090 Wholesale: 6544 Date: 2017-03-01] [Ngozi,Burundi Yellow Beans Retail: 10362 Wholesale: 9816 Date: 2017-03-01] [Ngozi,Burundi Sorghum Retail: 5453 Wholesale: 4908 Date: 2017-03-01] [Ngozi,Burundi Soya beans Retail: 7090 Wholesale: 6544 Date: 2017-03-01] [Ngozi,Burundi Pigeon Peas Retail: 8726 Wholesale: 8180 Date: 2017-03-01] [Mombasa,Kenya Peas Retail: 9414 Wholesale: 7621 Date: 2017-03-01] [Mombasa,Kenya Beans Retail: 9863 Wholesale: 7800 Date: 2017-03-01] [Mombasa,Kenya Millet Retail: 8966 Wholesale: 7173 Date: 2017-03-01] [Mombasa,Kenya Rice Retail: 14346 Wholesale: 12552 Date: 2017-03-01] [Mombasa,Kenya Wheat Retail: 5380 Wholesale: 3586 Date: 2017-03-01] [Mombasa,Kenya Sorghum Retail: 5380 Wholesale: 3586 Date: 2017-03-01] [Mombasa,Kenya Maize Retail: 4931 Wholesale: 3766 Date: 2017-03-01] [Mombasa,Kenya Green Grams Retail: 9414 Wholesale: 7621 Date: 2017-03-01] [Mombasa,Kenya Ground Nuts Retail: 15242 Wholesale: 13449 Date: 2017-03-01] [Mombasa,Kenya Imported Rice Retail: 7173 Wholesale: 6097 Date: 2017-03-01] [Mombasa,Kenya Cow Peas Retail: 8966 Wholesale: 6276 Date: 2017-03-01] [Mombasa,Kenya Red Beans Retail: 8966 Wholesale: 6276 Date: 2017-03-01] [Mombasa,Kenya Yellow Beans Retail: 10759 Wholesale: 9414 Date: 2017-03-01] [Mombasa,Kenya Soya beans Retail: 8966 Wholesale: 6725 Date: 2017-03-01] [Mombasa,Kenya Sun Flower Seed Retail: 10759 Wholesale: 8966 Date: 2017-03-01] [Mbeya,Tanzania Mbeya Rice Retail: 9551 Wholesale: 8928 Date: 2017-03-01] [Mbeya,Tanzania Wheat Retail: 4568 Wholesale: 4360 Date: 2017-03-01] [Mbeya,Tanzania Ground Nuts Retail: 11315 Wholesale: 10589 Date: 2017-03-01] [Mbeya,Tanzania Sun Flower Seed Retail: 3530 Wholesale: 3280 Date: 2017-03-01] [Mbeya,Tanzania Kidney Beans Retail: 8097 Wholesale: 7474 Date: 2017-03-01] [Mbeya,Tanzania Red Beans Retail: 7474 Wholesale: 6851 Date: 2017-03-01] [Mbeya,Tanzania Yellow Beans Retail: 6644 Wholesale: 6229 Date: 2017-03-01] [Mbeya,Tanzania Maize Retail: 3613 Wholesale: 3322 Date: 2017-03-01] [Mbeya,Tanzania Soya beans Retail: 8305 Wholesale: 8097 Date: 2017-03-01] [Mbeya,Tanzania Sunflower Seed Cake Retail: 1661 Wholesale: 1453 Date: 2017-03-01] [Mbeya,Tanzania Peas Retail: 9343 Wholesale: 8512 Date: 2017-03-01] [Mulindi,Rwanda Mixed Beans Retail: 5872 Wholesale: 5540 Date: 2017-03-01] [Mulindi,Rwanda Beans Retail: 5429 Wholesale: 4930 Date: 2017-03-01] [Mulindi,Rwanda Millet Retail: 6094 Wholesale: 5761 Date: 2017-03-01] [Mulindi,Rwanda Rice Retail: 8642 Wholesale: 8199 Date: 2017-03-01] [Mulindi,Rwanda Wheat Retail: 6094 Wholesale: 5872 Date: 2017-03-01] [Mulindi,Rwanda Sorghum Retail: 2548 Wholesale: 2271 Date: 2017-03-01] [Mulindi,Rwanda Maize Retail: 2493 Wholesale: 2160 Date: 2017-03-01] [Mulindi,Rwanda Imported Rice Retail: 11079 Wholesale: 10470 Date: 2017-03-01] [Mulindi,Rwanda Red Beans Retail: 6204 Wholesale: 5817 Date: 2017-03-01] [Mulindi,Rwanda Yellow Beans Retail: 6371 Wholesale: 5983 Date: 2017-03-01] [Mulindi,Rwanda Soya beans Retail: 4543 Wholesale: 4210 Date: 2017-03-01] [Mbale,Uganda Peas Retail: 7693 Wholesale: 6411 Date: 2017-03-01] [Mbale,Uganda Beans Retail: 7693 Wholesale: 7180 Date: 2017-03-01] [Mbale,Uganda Rice Retail: 9745 Wholesale: 8976 Date: 2017-03-01] [Mbale,Uganda Maize Retail: 3590 Wholesale: 3385 Date: 2017-03-01] [Mbale,Uganda Green Grams Retail: 7693 Wholesale: 6411 Date: 2017-03-01] [Mbale,Uganda Yellow Beans Retail: 8976 Wholesale: 8719 Date: 2017-03-01] [Mbale,Uganda Maize Meal Retail: 5642 Wholesale: 5385 Date: 2017-03-01] [Mbale,Uganda Soya beans Retail: 6411 Wholesale: 5642 Date: 2017-03-01] [Mbale,Uganda Maize Bran Retail: 1539 Wholesale: 1359 Date: 2017-03-01] [Tororo,Uganda Millet Retail: 7180 Wholesale: 6411 Date: 2017-03-01] [Tororo,Uganda Rice Retail: 8206 Wholesale: 7437 Date: 2017-03-01] [Tororo,Uganda Sorghum Retail: 3847 Wholesale: 3077 Date: 2017-03-01] [Tororo,Uganda Maize Retail: 3847 Wholesale: 3077 Date: 2017-03-01] [Tororo,Uganda Yellow Beans Retail: 8976 Wholesale: 7693 Date: 2017-03-01] [Kimironko,Rwanda Mixed Beans Retail: 5374 Wholesale: 4986 Date: 2017-03-01] [Kimironko,Rwanda Beans Retail: 5008 Wholesale: 4432 Date: 2017-03-01] [Kimironko,Rwanda Millet Retail: 9971 Wholesale: 8864 Date: 2017-03-01] [Kimironko,Rwanda Wheat Retail: 7091 Wholesale: 6426 Date: 2017-03-01] [Kimironko,Rwanda Rice Retail: 9417 Wholesale: 8864 Date: 2017-03-01] [Kimironko,Rwanda Sorghum Retail: 4543 Wholesale: 3989 Date: 2017-03-01] [Kimironko,Rwanda Maize Retail: 4986 Wholesale: 4432 Date: 2017-03-01] [Kimironko,Rwanda Ground Nuts Retail: 14957 Wholesale: 12741 Date: 2017-03-01] [Kimironko,Rwanda Imported Rice Retail: 11633 Wholesale: 10525 Date: 2017-03-01] [Kimironko,Rwanda Red Beans Retail: 7312 Wholesale: 6648 Date: 2017-03-01] [Kimironko,Rwanda Yellow Beans Retail: 7756 Wholesale: 7224 Date: 2017-03-01] [Kimironko,Rwanda Soya beans Retail: 5650 Wholesale: 5152 Date: 2017-03-01] [Ruhengeri,Rwanda Beans Retail: 6094 Wholesale: 5540 Date: 2017-03-01] [Ruhengeri,Rwanda Millet Retail: 7756 Wholesale: 7202 Date: 2017-03-01] [Ruhengeri,Rwanda Rice Retail: 11079 Wholesale: 9971 Date: 2017-03-01] [Ruhengeri,Rwanda Wheat Retail: 7202 Wholesale: 6648 Date: 2017-03-01] [Ruhengeri,Rwanda Sorghum Retail: 4432 Wholesale: 3878 Date: 2017-03-01] [Ruhengeri,Rwanda Maize Retail: 3878 Wholesale: 3324 Date: 2017-03-01] [Ruhengeri,Rwanda Red Beans Retail: 7202 Wholesale: 6648 Date: 2017-03-01] [Ruhengeri,Rwanda Soya beans Retail: 6648 Wholesale: 6094 Date: 2017-03-01] [Kisumu,Kenya Cow Peas Retail: 7621 Wholesale: 7173 Date: 2017-03-01] [Kisumu,Kenya Beans Retail: 8966 Wholesale: 8069 Date: 2017-03-01] [Kisumu,Kenya Millet Retail: 11656 Wholesale: 10759 Date: 2017-03-01] [Kisumu,Kenya Rice Retail: 10759 Wholesale: 9863 Date: 2017-03-01] [Kisumu,Kenya Sorghum Retail: 4931 Wholesale: 4483 Date: 2017-03-01] [Kisumu,Kenya Maize Retail: 4931 Wholesale: 4483 Date: 2017-03-01] [Kisumu,Kenya Green Grams Retail: 11656 Wholesale: 10759 Date: 2017-03-01] [Kisumu,Kenya Ground Nuts Retail: 11656 Wholesale: 10759 Date: 2017-03-01] [Kisumu,Kenya Mixed Beans Retail: 7621 Wholesale: 7173 Date: 2017-03-01] [Kisumu,Kenya Red Beans Retail: 8966 Wholesale: 8069 Date: 2017-03-01] [Kisumu,Kenya Yellow Beans Retail: 10759 Wholesale: 9863 Date: 2017-03-01] [Gitega,Burundi Peas Retail: 17997 Wholesale: 17451 Date: 2017-03-01] [Gitega,Burundi Rice Retail: 12543 Wholesale: 11998 Date: 2017-03-01] [Gitega,Burundi Wheat Retail: 9271 Wholesale: 8726 Date: 2017-03-01] [Gitega,Burundi Sorghum Retail: 6544 Wholesale: 5999 Date: 2017-03-01] [Gitega,Burundi Maize Retail: 7635 Wholesale: 7090 Date: 2017-03-01] [Gitega,Burundi Imported Rice Retail: 14724 Wholesale: 14179 Date: 2017-03-01] [Gitega,Burundi Mixed Beans Retail: 8180 Wholesale: 7635 Date: 2017-03-01] [Gitega,Burundi Red Beans Retail: 8726 Wholesale: 8180 Date: 2017-03-01] [Gitega,Burundi Yellow Beans Retail: 11452 Wholesale: 10907 Date: 2017-03-01] [Gitega,Burundi Soya beans Retail: 7635 Wholesale: 7090 Date: 2017-03-01] [Gitega,Burundi Pigeon Peas Retail: 9271 Wholesale: 8726 Date: 2017-03-01] [Nairobi,Kenya Peas Retail: 8787 Wholesale: 7621 Date: 2017-03-01] [Nairobi,Kenya Millet Retail: 6097 Wholesale: 5559 Date: 2017-03-01] [Nairobi,Kenya Rice Retail: 13449 Wholesale: 10311 Date: 2017-03-01] [Nairobi,Kenya Wheat Retail: 6276 Wholesale: 3945 Date: 2017-03-01] [Nairobi,Kenya Sorghum Retail: 6276 Wholesale: 5559 Date: 2017-03-01] [Nairobi,Kenya Maize Retail: 4483 Wholesale: 3945 Date: 2017-03-01] [Nairobi,Kenya Green Grams Retail: 12104 Wholesale: 8787 Date: 2017-03-01] [Nairobi,Kenya Ground Nuts Retail: 17035 Wholesale: 14794 Date: 2017-03-01] [Nairobi,Kenya Imported Rice Retail: 8966 Wholesale: 7890 Date: 2017-03-01] [Nairobi,Kenya Mixed Beans Retail: 5111 Wholesale: 4662 Date: 2017-03-01] [Nairobi,Kenya Red Beans Retail: 7352 Wholesale: 5828 Date: 2017-03-01] [Nairobi,Kenya Yellow Beans Retail: 8966 Wholesale: 7352 Date: 2017-03-01] [Nairobi,Kenya Soya beans Retail: 7352 Wholesale: 5738 Date: 2017-03-01] [Bujumbura,Burundi Peas Retail: 14179 Wholesale: 13634 Date: 2017-03-01] [Bujumbura,Burundi Rice Retail: 11452 Wholesale: 10362 Date: 2017-03-01] [Bujumbura,Burundi Wheat Retail: 8726 Wholesale: 8180 Date: 2017-03-01] [Bujumbura,Burundi Sorghum Retail: 7090 Wholesale: 6544 Date: 2017-03-01] [Bujumbura,Burundi Maize Retail: 8180 Wholesale: 7635 Date: 2017-03-01] [Bujumbura,Burundi Imported Rice Retail: 13634 Wholesale: 12543 Date: 2017-03-01] [Bujumbura,Burundi Mixed Beans Retail: 8726 Wholesale: 7908 Date: 2017-03-01] [Bujumbura,Burundi Red Beans Retail: 9816 Wholesale: 8998 Date: 2017-03-01] [Bujumbura,Burundi Yellow Beans Retail: 11452 Wholesale: 10907 Date: 2017-03-01] [Bujumbura,Burundi Soya beans Retail: 8180 Wholesale: 7635 Date: 2017-03-01] [Eldoret,Kenya Peas Retail: 13090 Wholesale: 12373 Date: 2017-03-01] [Eldoret,Kenya Cow Peas Retail: 8787 Wholesale: 7352 Date: 2017-03-01] [Eldoret,Kenya Millet Retail: 8249 Wholesale: 7173 Date: 2017-03-01] [Eldoret,Kenya Rice Retail: 13359 Wholesale: 12552 Date: 2017-03-01] [Eldoret,Kenya Wheat Retail: 4304 Wholesale: 3945 Date: 2017-03-01] [Eldoret,Kenya Rice Retail: 13359 Wholesale: 12552 Date: 2017-03-01] [Eldoret,Kenya Wheat Retail: 4304 Wholesale: 3945 Date: 2017-03-01] [Eldoret,Kenya Sorghum Retail: 4214 Wholesale: 3766 Date: 2017-03-01] [Eldoret,Kenya Maize Retail: 3497 Wholesale: 3317 Date: 2017-03-01] [Eldoret,Kenya Green Grams Retail: 13090 Wholesale: 11835 Date: 2017-03-01] [Eldoret,Kenya Ground Nuts Retail: 13449 Wholesale: 12552 Date: 2017-03-01] [Eldoret,Kenya Imported Rice Retail: 11477 Wholesale: 10311 Date: 2017-03-01] [Eldoret,Kenya Mixed Beans Retail: 7352 Wholesale: 6725 Date: 2017-03-01] [Eldoret,Kenya Red Beans Retail: 7800 Wholesale: 7083 Date: 2017-03-01] [Eldoret,Kenya Yellow Beans Retail: 8966 Wholesale: 8069 Date: 2017-03-01] [Eldoret,Kenya Soya beans Retail: 8607 Wholesale: 7531 Date: 2017-03-01] [Nakuru,Kenya Mixed Beans Retail: 5828 Wholesale: 4931 Date: 2017-03-01] [Nakuru,Kenya Beans Retail: 6276 Wholesale: 5828 Date: 2017-03-01] [Nakuru,Kenya Maize Retail: 3586 Wholesale: 3282 Date: 2017-03-01] [Nakuru,Kenya Sorghum Retail: 4931 Wholesale: 4483 Date: 2017-03-01] [Nakuru,Kenya Wheat Retail: 3586 Wholesale: 2986 Date: 2017-03-01] [Nakuru,Kenya Rice Retail: 7173 Wholesale: 6348 Date: 2017-03-01] [Nakuru,Kenya Millet Retail: 7173 Wholesale: 6725 Date: 2017-03-01]

Major East African Markets Prices for the Last 7 days

Total Border Volumes for the Last 7 days

Latest Market Prices


MarketCountryDateRetailWholesale
KampalaUganda2017-03-0138473077
MulindiRwanda2017-03-0124932160
NairobiKenya2017-03-0144833945
BujumburaBurundi2017-03-0181807635
MarketCountryDateRetailWholesale
KampalaUganda2017-03-0138473077
MulindiRwanda2017-03-0125482271
NairobiKenya2017-03-0162765559
BujumburaBurundi2017-03-0170906544
MarketCountryDateRetailWholesale
MulindiRwanda2017-03-0160945872
NairobiKenya2017-03-0162763945
BujumburaBurundi2017-03-0187268180
MarketCountryDateRetailWholesale
KampalaUganda2017-03-0197458719
MulindiRwanda2017-03-0186428199
NairobiKenya2017-03-011344910311
BujumburaBurundi2017-03-011145210362
MarketCountryDateRetailWholesale
KampalaUganda2017-03-0176936411
MulindiRwanda2017-03-0160945761
NairobiKenya2017-03-0160975559
See more

Latest Border Volumes


SourceDestinationBorderDateVolume (mt)
UgandaKenyaMalaba2017-02-282.34
UgandaKenyaBusia Border2017-02-28200
DRCUgandaMpondwe2017-02-281.6
UgandaTanzaniaMutukula2017-02-28210
UgandaKenyaLwakhakha2017-02-284.32
SourceDestinationBorderDateVolume (mt)
UgandaKenyaBusia Border2017-02-2840
UgandaKenyaLwakhakha2017-02-280.26
UgandaKenyaMalaba2017-02-270.18
UgandaKenyaBusia Border2017-02-2719.5
UgandaKenyaBusia Border2017-02-2628
SourceDestinationBorderDateVolume (mt)
KenyaTanzaniaIsebania2017-02-274
KenyaRwandaGatuna2017-02-26100
KenyaRwandaGatuna2017-02-2595.4
KenyaRwandaGatuna2017-02-2495
KenyaTanzaniaIsebania2017-02-243
SourceDestinationBorderDateVolume (mt)
DRCUgandaMpondwe2017-02-2810.5
TanzaniaUgandaMutukula2017-02-2820
TanzaniaKenyaIsebania2017-02-2840
TanzaniaUgandaMutukula2017-02-2720
TanzaniaKenyaIsebania2017-02-2740
SourceDestinationBorderDateVolume (mt)
UgandaKenyaMalaba2017-02-281.17
UgandaKenyaBusia Border2017-02-2828
UgandaKenyaLwakhakha2017-02-280.18
UgandaKenyaBusia Border2017-02-2716
UgandaKenyaMalaba2017-02-271.53
See more

Newsletter Subscription

SMS Subscription

Partners

SIDA
USAID
UKAID
AGRA
ASARECA
CTA
Business Advocacy Fund
FoodTrade